zbiórka


zbiórka
zbiórka {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ib, CMc. zbiórkarce; lm D. zbiórkarek {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przybycie grupy osób w umówione wcześniej miejsce i o wyznaczonej godzinie, także gromadzenie się osób w zwarty szyk': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zbiórka została wyznaczona przed pomnikiem Mickiewicza na piątą. Zarządzam zbiórkę pododdziału. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zbieranie czegoś, zwykle pieniędzy lub rzeczy, przedmiotów użytecznych na jakiś cel, np. charytatywny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zbiórka makulatury, odzieży. Zbiórka pieniędzy na budowę hospicjum. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}sport. {{/stl_8}}{{stl_7}}'w koszykówce: przejęcie piłki po niecelnym rzucie' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • zbiórka — ż III, CMs. zbiórkarce; lm D. zbiórkarek 1. «zebranie się, gromadzenie się pewnej liczby osób w sposób zorganizowany» Zbiórka harcerska. Zbiórka oddziału, plutonu. Być na zbiórce. Zrobić, zarządzić, zwołać zbiórkę. 2. «zbieranie, zebranie… …   Słownik języka polskiego

  • zrzutka — Zbiórka lub składka pieniędzy Eng. A collection of money among a group of people; a contributed fund …   Słownik Polskiego slangu

  • Іgor Ogіrko — Nacimiento 1952 Nacionalidad ucraniano Campo Matemática Іgor Ogіrko( Огірко Ігор В …   Wikipedia Español

  • apel — m I, D. u; lm M. e, D. i a. ów 1. «zbiórka, np. członków organizacji, uczestników obozu, żołnierzy, więźniów, w celu sprawdzenia obecności, stanu umundurowania, uzbrojenia, ogłoszenia zebranym rozkazu, programu zajęć itp.» Apel poranny, wieczorny …   Słownik języka polskiego

  • dwurząd — m IV, D. dwurządrzędu, Ms. dwurządrzędzie; lm M. dwurządrzędy «dwa rzędy uszeregowane jeden za drugim; podwójny, równoległy rząd» Zbiórka w dwurzędzie …   Słownik języka polskiego

  • dwuszereg — m III, D. u, N. dwuszereggiem; lm M. i «podwójny szereg utworzony z dwóch szeregów równoległych do siebie» Ustawić się w dwuszeregu. Zbiórka w dwuszeregu …   Słownik języka polskiego

  • harcerski — harcerskiscy «dotyczący harcerza, harcerstwa» Drużyna harcerska; szczep, zastęp harcerski. Instruktor, działacz harcerski. Krzyż, mundur harcerski, lilijka harcerska. Ognisko harcerskie, obóz harcerski, zbiórka harcerska. Przyrzeczenie, prawo… …   Słownik języka polskiego

  • makulatura — ż IV, CMs. makulaturaurze, blm «zużyte, zniszczone, niepotrzebne papiery i odpady papierowe, także zniszczone stare książki, gazety stanowiące wtórny surowiec do wyrobu papieru» Zbiórka makulatury. Zbierać, sprzedawać makulaturę. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • odpadek — m III, D. odpadekdka, N. odpadekdkiem; lm M. odpadekdki zwykle w lm «zbędne kawałki, resztki pozostające po wykorzystaniu czegoś, odrzucone przy produkcji itp.; niekiedy służą jako surowiec do dalszej produkcji; potocznie najczęściej: śmieci»… …   Słownik języka polskiego

  • pieniężny — «dotyczący pieniędzy, wypłacany w pieniądzach, wyrażony w pieniądzach» Sprawy pieniężne. Odszkodowania, świadczenia pieniężne. Zasoby pieniężne. Kara pieniężna. Wkład pieniężny. Zbiórka pieniężna …   Słownik języka polskiego